ספרית האנציקלופדיה התלמודית, תכנון פנים - עדין הבר, אדריכל